Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh họp phiên tháng 8 năm 2022

09/08/2022
Chiều ngày 01/8/2022, Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hội đồng) đã họp phiên tháng 8 năm 2022. Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự Phiên họp có các thành viên của Hội đồng, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, thành viên Hội đồng đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng 6 tháng đầu năm. Báo cáo nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, Hội đồng đã phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: bqllang.gov.vn

Các thành viên Hội đồng đã khẳng định kết quả hoạt động của Hội đồng; đồng thời thảo luận về một số nội dung hợp tác giữa Ban Quản lý Lăng với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mátxcơva trong thời gian tới.

Khẳng định các kết quả đạt được, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng cũng nhấn mạnh nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý Lăng trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Ban Quản lý Lăng tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Hội đồng, hoàn thiện các nội dung hợp tác với phía Bạn nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn tin: Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan