Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh họp phiên tháng 01 năm 2023

14/01/2023
Chiều ngày 10/01/1023, Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hội đồng) đã tổ chức phiên họp tháng 01 năm 2023. Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp

Tham dự có các thành viên của Hội đồng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại phiên họp, Thiếu tướng, Tiến sỹ Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, thành viên Hội đồng đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Năm 2022, Hội đồng đã phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ban Quản lý Lăng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga.

Thiếu tướng, Tiến sỹ Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, thành viên Hội đồng báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên đã thống nhất đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và chỉ rõ các nội dung trọng tâm trong năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết luận phiên họp, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng khẳng định các kết quả trong thực hiện nhiệm vụ y tế, kỹ thuật mà Ban Quản lý Lăng đạt được cũng như các kết quả nổi bật của Hội đồng trong năm 2022.

Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, các thành viên Hội đồng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.

Nguồn: Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tu-ban-quan-ly-lang/13088-hoi-dong-khoa-hoc-cap-nha-nuoc-ve-bao-quan-giu-gin-lau-dai-bao-ve-tuyet-doi-an-toan-thi-hai-chu-tich-ho-chi-minh-hop-phien-thang-01-nam-2023.html

Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan