Học bổng đào tạo Tiến sỹ và sau Tiến sỹ tại CNES

18/02/2019
Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Pháp (CNES) là cơ quan vũ trụ trực thuộc Chính phủ Pháp có nhiệm vụ đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình cũ trụ của Pháp và Liên minh châu Âu. CNES đảm bảo cho Pháp có thể tự lực thực hiện các chương trình vũ trụ nằm ở vị trí tiên phong trong Châu Âu và trên thế giới trong lĩnh vực này thông qua việc làm chủ các công nghệ vũ trụ và hoạch định chương trình vũ trụ tương lai.

Hiện nay, CNES đang cung cấp học bổng đào tạo Tiến sỹ (03 năm) và sau Tiến sỹ (tối đa 02 năm) cho các nhà khoa học trẻ nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ, không gian và một số ngành liên quan.

Điều kiện, hồ sơ và hình thức dự tuyển: đăng ký trực tuyến tại http://cnes.fr/en/offers-and-apply

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 15/1/2019 -1/4/2019.

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tếTags:
Tin liên quan