Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất một số sản phẩm bao bì chất dẻo thân thiện môi trường, có khả năng phân huỷ sinh học

09/02/2023
Xuất phát từ nhu cầu phát triển các biện pháp tái chế, xử lý chất thải nhựa thành các sản phẩm hữu ích, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) do PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng đứng đầu đã thành công trong việc thực hiện dự án "Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất một số sản phẩm bao bì chất dẻo thân thiện môi trường, có khả năng phân hủy sinh học”, mã số: UDSXTN.01/21-22. Tháng 12/2022 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN đã đánh giá nghiệm thu dự án đạt loại Khá.

Mục tiêu dự án là nhằm hoàn thiện được quy trình công nghệ  sản xuất hạt nhựa phụ gia xúc tiến phân hủy năng suất 300kg/ngày, dây chuyền công nghệ sản xuất bao bì thân thiện môi trường công suất 100 kg/ngày. Từ đó, làm chủ được dây chuyền công nghệ để sản xuất hạt nhựa phụ gia xúc tiến phân hủy và bao bì thân thiện môi trường quy mô công nghiệp; xây dựng và công bố TCCS cho các sản phẩm: hạt nhựa phụ gia xúc tiến phân hủy, túi đựng thực phẩm phân hủy sinh học, túi đựng rác tự hủy, túi mua hàng phân hủy sinh học.

Sau hai năm thực hiện (từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2022), kết quả là nhóm nghiên cứu đã sản xuất được 307,3 kg hạt nhựa phụ gia xúc tiến phân huỷ; 503,4 kg túi đựng thực phẩm phân hủy sinh học; 503,6 kg túi đựng rác tự hủy và 503,2 kg túi mua hàng phân hủy sinh học. Các sản phẩm đã được kiểm định chất lượng tại PTN độc lập đạt yêu cầu so với đăng kí. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu thành công trong việc hoàn thiện được 01 quy trình công nghệ sản xuất hạt nhựa phụ gia xúc tiến phân huỷ; 01 quy trình công nghệ sản xuất túi đựng thực phẩm phân huỷ sinh học; 01 quy trình công nghệ sản xuất túi đựng rác tự hủy; 01 quy trình công nghệ sản xuất túi mua hàng phân huỷ sinh học; 04 tiêu chuẩn cơ sở cho 4 sản phẩm bao gồm: hạt nhựa phụ gia xúc tiến phân huỷ, túi đựng thực phẩm phân huỷ sinh học, túi đựng rác tự huỷ, túi mua hàng phân huỷ sinh học.


Các sản phẩm của nhóm nghiên cứu

Đặc biệt, dự án đã đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm bao bì thân thiện môi trường, được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ với tên nhãn hiệu: LT GreenBag Thân thiện môi trường (Quyết định số: 38386/QĐ-SHTT ngày 10/05/2022). Các sản phẩm túi của dự án đã được ứng dụng vào thực tế, cụ thể các sản phẩm này đã được đưa vào Công ty cổ phần thực phẩm Hà Nội – Chuỗi cửa hàng tiện ích HAPROFOOD và các chuỗi siêu thị trên địa bàn Hà Nội.

Với các kết quả dự án đạt được đã góp phần đa dạng hoá các sản phẩm bao bì chất dẻo được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp bao bì; bước tiến mới trong việc thúc đẩy, phát triển công nghệ sản xuất bao bì, chất dẻo thân thiện với môi trường có khả năng phân huỷ sinh học.

Tổng hợp: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan