Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

27/01/2021
Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hội đồng) nhiệm kỳ 2018 - 2020 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - đây là kết luận của Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tại phiên họp thứ nhất năm 2021 của Hội đồng chiều ngày 20/01/2021.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp.

Tham dự Phiên họp có các thành viên của Hội đồng nhiệm kỳ 2018 - 2020 và các thành viên mới của Hội đồng nhiệm kỳ mới 2021 - 2025, đại diện Bộ Tài chính, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, thành viên Hội đồng đã nhấn mạnh: Giai đoạn vừa qua, Hội đồng đã phát huy trí tuệ tập thể và từng cá nhân, các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trực tiếp tư vấn, tham mưu để Ban Quản lý Lăng báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thành công tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phát biểu tại Phiên họp.

Tham dự phiên họp, các thành viên Hội đồng của nhiệm kỳ 2018 - 2020, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến đặc biệt về các quy chế làm việc của Hội đồng, các nội dung hợp tác giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga giai đoạn 2021 - 2025.

Khẳng định các kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2018 - 2020, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng cũng nhấn mạnh nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý Lăng trong năm 2020 trong điều kiện nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Ban Quản lý Lăng tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Hội đồng, hoàn thiện báo cáo, quy chế hoạt động của Hội đồng và các nội dung hợp tác với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga nhằm bảo đảm các điều kiện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn tin: Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (www.bqllang.gov.vn)


Tags:
Tin liên quan