Hoá thạch trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận

22/01/2013
Tác giả: Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt. Khổ: 16x24. Số trang: 390 trang.

         MỤC LỤC

          Chương I: Tình hình nghiên cứu hoá thạch trùng lỗ (foraminifera) Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam
          Chương II: Tài liệu thực tế và các phương pháp nghiên cứu
          Chương III: Hoá thạch trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam
          Chương IV: Ứng dụng hoá thạch trùng lỗ (Foraminifera) trong nghiên cứu địa tầng trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam
          Chương V: Mô tả cổ sinh

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan