HỆ ĐỘNG VẬT TRÙNG LỖ SỐNG ĐÁY (Benthic Foraminifera) ĐỆ TỨ Ở VÙNG BIỂN TƯ CHÍNH - VŨNG MÂY (THỀM LỤC ĐỊA) VÀ QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA, VIỆT NAM

06/10/2023
Tác giả: Nguyễn Ngọc

Giới thiệu sách

Mục đích của công trình này không phải là để trực tiếp giải quyết các vấn đề nói trên, mà là xây dựng cơ sở vật chất và lý thuyết phục vụ cho công tác nghiên cứu để giải quyết chúng trên cơ sở sử dụng nhóm hóa thạch Trùng lỗ sống đáy (Benthic Foraminifera) Đệ tứ. Cụ thể là xây dựng tài liệu tra cứu, sách xác định mẫu vật Trùng lỗ sống đáy Đệ tứ ở các khu vực vùng biển Tư Chính - Vũng Mây thuộc thềm lục địa Việt Nam và các đảo, bãi cạn (rạn san hô) của quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Về đặc điểm sinh thái của Trùng lỗ nói chung, có hai nhóm chính là sống đáy (Benthic Foraminifera) và sống trôi nổi (Planktonic Foraminifera). Công trình này chỉ đề cập đến nhóm sinh thái thứ nhất. Nhóm sinh thái thứ hai sẽ được trình bày trong một công trình khác.

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2020

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Kích thước: 16x24 (cm)

Trọng lượng: 0 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 758

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan