GS.VS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì và các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh

23/02/2022
Thực hiện công tác cán bộ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 17-18 tháng 02 năm 2022, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì và các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các cá nhân, cán bộ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh năm 2021-2022.

Cùng tham dự Lễ trao Huân chương và các Quyết định  còn có các đồng chí là Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Văn phòng và một số Ban chức năng, Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của đơn vị. Nội dung chi tiết như sau:

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, GS.VS. Châu Văn Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa, nguyên Viện Trưởng Viện Khoa học vật liệu ứng dụng.

GS.VS. Châu Văn Minh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa

Và trao các Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo:

Quyết định số 1788/QĐ-VHL, ngày 28 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Phượng, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Cơ học và Tin học ứng dụng;

Quyết định số 1815/QĐ-VHL, ngày 01 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm TS. Phạm Minh Tiến, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Cơ học và Tin học ứng dụng;

Quyết định số 1831/QĐ-VHL, ngày 04 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã bổ nhiệm có thời hạn TS. Lưu Hồng Trường, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu ứng dụng;

Quyết định số 1916/QĐ-VHL, ngày 15 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm có thời hạn TS. Phạm Thanh Bình, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Cơ học và Tin học ứng dụng;

Quyết định số 1988/QĐ-VHL, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm lại có thời hạn TS. Nguyễn Văn Tú giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Sinh học nhiệt đới;

Quyết định số 1989/QĐ-VHL, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm lại có thời hạn GS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn giữ chức vụ Viện trưởng Viện Sinh học nhiệt đới;

Quyết định số 2689/QĐ-VHL, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm lại TS. Trương Nguyên Vũ, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Cơ học và Tin học ứng dụng;

Quyết định số 69/QĐ-VHL, ngày 19 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm lại có thời hạn PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Sinh học nhiệt đới;

GS.VS. Châu Văn Minh trao các Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

GS. VS. Châu Văn Minh trao các Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Viện Sinh học nhiệt đới

GS.VS. Châu Văn Minh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan