Giới thiệu kết quả nghiên cứu chế tạo thành công bộ KIT chẩn đoán Virus SARS-COV-2 của Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

04/03/2020
Chiều ngày 3/3/2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố chính thức chế tạo thành công bộ KIT chẩn đoán Virus SARS-COV-2 do nhóm nghiên cứu đứng đầu là PGS.TS Đồng Văn Quyền và PGS.TS Đinh Duy Kháng tại Viện Công nghệ sinh học thực hiện.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngay từ khi dịch khởi phát, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã đề nghị các nhà khoa học tập trung nghiên cứu về dịch bệnh này. Đề xuất của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm KHCNVN tập trung vào 4 hướng chính:

- Giải trình tự hệ gen của Virus SARS-COV-2, tìm hiểu về cấu trúc và đặc điểm hệ gen của chủng virus lây nhiễm trên các bệnh nhân người Việt Nam;
- Xây dựng và chế tạo bộ KIT để phát hiện người nhiễm Virus SARS-COV-2:
- Nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng chống Virus SARS-COV-2;
- Tìm kiếm, sàng lọc các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính chống virus để điều trị người đã mắc bệnh.

Trong điều kiện cụ thể, thực tế và cấp thiết, trước mắt Viện Hàn lâm KHCNVN đã quyết định ưu tiên 2 nhiệm vụ khẩn cấp gồm: "Giải trình tự hệ gen của Virus SARS-COV-2 gây bệnh trên các bệnh nhân người Việt Nam" và "Xây dựng và chế tạo bộ KIT chẩn đoán Virus SARS-COV-2". Hai nhiệm vụ còn lại Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ triển khai trong thời gian tới.

Sau một thời gian tích cực thực hiện, nhóm nghiên cứu của PGS.TS Đồng Văn Quyền và PGS.TS Đinh Duy Kháng tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KHCNVN đã chế tạo thành công bộ KIT chẩn đoán Virus SARS-COV-2. Kit chẩn đoán Virus SARS-COV-2 được phát triển dựa trên công nghệ Realtime RT-PCR trên cơ sở các bộ mồi và mẫu dò được thiết kế và chỉnh lý dựa trên các gen và vùng gen quan trọng của COVID-19 được phân lập tại Việt Nam mà nhóm nghiên cứu đã giải trình tự.


Bộ sinh phẩm của Viện Công nghệ sinh học nghiên cứu

Các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu cho ra đời bộ kit thủ nghiệm tại Viện công nghệ sinh học

Vật liệu được sử dụng để phát triển bộ Kit chẩn đoán là mẫu RNA đã được tách chiết từ Virus SARS-COV-2 gây bệnh cho bệnh nhân Việt Nam do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp, các gen cũng như các vùng gen được nhân dòng từ RNA của Virus SARS-COV-2  để làm mẫu chuẩn cho việc nghiên cứu và cung cấp các trình tự cho việc thiết kế các bộ mồi và mẫu dò; các mẫu RNA của một virus gây bệnh đường hô hấp ở người do bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Viện Y học dự phòng Quân đội cung cấp.

Bộ Kit chẩn đoán Virus SARS-COV-2 đã được thử nghiệm tại Viện Công nghệ sinh học. Chiều ngày 2/3/2020 bộ Kit được ngoại kiểm, đánh giá về độ nhạy và độ đặc hiệu bởi Viện Y học dự phòng quân đội, Bộ Quốc phòng. Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy, bộ Kit chẩn đoán Virus SARS-COV-2 của Viện Công nghệ sinh học có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương với bộ Kit realtime RT-PCR của Tổ chức y tế thế giới, cụ thể:

- Độ đặc hiệu: 100%.
- Độ nhạy: 5 copies/phản ứng.
- Thời gian của quy trình phát hiện là 80 phút từ khi nhận mẫu RNA của bệnh nhân.

Kết quả nghiên cứu đã khẳng định Viện Công nghệ sinh học,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã làm chủ công nghệ hiện đại và hoàn toàn chủ động trong việc tạo Bộ Kit realtime RT-PCR dùng để phát hiện Virus SARS-COV-2 tại Việt Nam, không phụ thuộc vào việc nhập ngoại các bộ Kit. Trong thời gian tới, Viện sẽ phối hợp với Viện Y học dự phòng quân đội sản xuất số lượng nhiều phục vụ yêu cầu xét nghiệm quy mô lớn.

Viện Công nghệ sinh học đã sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng khác để triển khai ứng dụng Kit phát hiện Virus COVID-19 góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ báo cáo bộ Y tế về kết quả này và chỉ đạo Viện Công nghệ sinh học trong việc sản xuất số lượng lớn các Kit phát hiện, quy trình sử dụng Kit hoặc tham gia xét nghiệm khi có yêu cầu.

Nguồn tin: Viện Công nghệ sinh học, Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan