GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

05/10/2023
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàng

Giới thiệu sách

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

CHƯƠNG III: MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

CHƯƠNG IV: MÔ HÌNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

CHƯƠNG V: PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN

CHƯƠNG VI: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TỬ HỮU HẠN

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2016

Tác giả: Nguyễn Văn Hoàng

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 0 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 202

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan