Giảm dao động bằng thiết bị tiêu tán năng lượng

21/01/2013
Tác giả: Nguyễn Đông Anh. Khổ: 16x24. Số trang: 429 trang.

          MỤC LỤC

          Chương I: Cơ sở lý thuyết
          Chương II: Quá trình TTNL của vật liệu
          Chương III: TBTTNL lắp trong
          Chương IV: Ứng dụng của TBTTNL lắp T
          Chương V: TBTTNL khối lượng TMD
          Chương VI: Ứng dụng của thiết bị TMD
          Chương VII: TBTTNL chất lỏng
          Chương VIII: Các phần tử TTNL trong phương pháp phần tử hữu hạn

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan