CYTOCHROME-P450

21/01/2013
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Dao (chủ biên) Khổ: 16x24. Số trang: 250 trang.

     MỤC LỤC

     Chương I: Lịch sử nghiên cứu CYTOCHROME-P450

     Chương II: Đặc điểm cấu tạo và cơ chế phản ứng của CYTOCHROME-P450

     Chương III: Hệ thống OXYGENASE (Cyt-P450) ở các mô động vật

     Chương IV: Hệ thống CYTOCHROME-P450 ở vi sinh vật và thực vật

     Chương V: Những gen Cyt-P450 và biểu hiện của chúng

     Chương VI: Những nghiên cứu ứng dụng CYTOCHROME-P450

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan