Công trình Địa chí Thủy Nguyên được trao giải thưởng thành phố về khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2021

16/05/2022
Sáng 10/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị trao Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và giải thưởng thành phố về khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2021. Tới dự có đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ban ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ trí thức thành phố.

Năm 2021, thành phố lựa chọn, tôn vinh 5 công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu thuộc các lĩnh vực gồm: Khoa học y dược, Khoa học nông – lâm - ngư nghiệp, Khoa học kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn. Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và giải thưởng thành phố (tổ chức 5 năm/lần, từ 2017) là dịp biểu dương các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ, với những công trình nghiên cứu có tác động lớn đến đời sống, kinh tế - xã hội của thành phố.

TS. Đoàn Trường Sơn (chủ biên) cùng nhóm tác giả Viện Tài nguyên và Môi trường biển trong lễ trao giải

Trong số các công trình được trao giải thưởng KHCN cấp thành phố lần thứ 2, Công trình Địa chí Thủy Nguyên (do TS. Đoàn Trường Sơn, Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng chủ biên) được trao giải trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn. Đây là  công trình đồ sộ gồm 1156 trang với 06 phần chính, 22 chương và phần Phụ lục. Phần thứ nhất: gồm 4 chương, phản ánh sâu sắc, nêu bật những đặc trưng rất riêng về vị trí địa lý, vị thế và địa chất, địa mạo, đất đai, khí hậu, sông ngòi- thủy văn, thực vật, động vật; dân cư, dân số và lao động của huyện Thủy Nguyên. Phần thứ nhất của của Địa chí Thủy Nguyên có sự đóng góp lớn của các nhà khoa học của Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam như GS.TS.Trần Đức Thạnh; PGS. TS. Nguyễn Văn Quân; ThS. Bùi Văn Vượng; TS. Vũ Duy Vĩnh và TS.Dương Thanh Nghị. Các công trình được trao giải lần này đều phải trải qua 03 vòng tuyển chọn/đánh giá (cấp cơ sở, cấp chuyên ngành, cấp thành phố) và lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức/cá nhân. Công trình Địa chí Thủy Nguyên được đánh giá là một công trình nghiên cứu công phu, mang ý nghĩa lịch sử, đóng góp quan trọng vào lưu giữ truyền thống văn hóa, niềm tự hào về vùng đất, con người và làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển huyện Thủy Nguyên trong thời gian tới.

Nguồn: Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan