Công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có hiệu lực trong tháng 04/2024

02/05/2024
Căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các lãnh đạo đơn vị trực thuộc có hiệu lực trong tháng 4 năm 2024, chi tiết:

1. Quyết định số 333/QĐ-VHL ngày 01/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại bà Đào Việt Hà, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Viện trưởng Viện Hải dương học từ ngày 01/4/2024.

PGS. TS. Đào Việt Hà sinh ngày 17/6/1969, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Thủy sinh năm 2009 tại Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2021.

 

2. Quyết định số 559/QĐ-VHL ngày 29/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Viện trưởng Viện Vật lý từ ngày 01/4/2024.

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 21/3/1969, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý năm 2003 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2015.

 

 

3. Quyết định số 545/QĐ-VHL ngày 29/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ánh Dương, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính giữ chức Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu từ ngày 01/4/2024.

TS. NCVC. Nguyễn Ánh Dương sinh ngày 19/02/1978, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Trái đất năm 2014 tại Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản.

 

 

4. Quyết định số 547/QĐ-VHL ngày 29/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Liên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam từ ngày 01/4/2024.

PGS. TS. NCVCC. Vũ Văn Liên sinh ngày 07/10/1966, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học năm 2008 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2016.

 

5. Quyết định số 546/QĐ-VHL ngày 29/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại ông Phan Kế Long, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam từ ngày 01/4/2024.

PGS. TS. NCVCC. Phan Kế Long sinh ngày 28/6/1971, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học ứng dụng năm 2003 tại Trường Đại học Gent, Vương quốc Bỉ và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2018.

 

 

6. Quyết định số 457/QĐ-VHL ngày 15/3/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm ông Thân Quốc An Hạ, Tiến sĩ, Trưởng Phòng Vật liệu Nano và Kỹ thuật Vật liệu, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu ứng dụng từ ngày 15/4/2024.

TS. NCV. Thân Quốc An Hạ sinh ngày 04/6/1982, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học vô cơ năm 2023 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan