Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 9 năm 2022

10/10/2022
Trong tháng 9 năm 2022, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm 01 cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc chi tiết:

Quyết định số 1428/QĐ-VHL ngày 30/8/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn, Phó Viện trưởng Viện Toán học giữ chức Quyền Viện trưởng Viện Toán học từ ngày 01/9/2022.

PGS. TSKH. Đoàn Thái Sơn sinh ngày 05/10/1984, được cấp bằng Tiến sĩ khoa học chuyên ngành Toán học năm 2016 tại Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2018.

PGS.TSKH.Đoàn Thái Sơn sinh ngày 05/10/1984,  tốt nghiệp cử nhân Toán học tại Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2006, được cấp bằng Tiến sĩ năm 2009 và Tiến sĩ khoa học chuyên ngành Toán học năm 2016 tại Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức, được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2018.

Từ năm 2006, PGS. TSKH Đoàn Thái Sơn là cán bộ nghiên cứu tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ đó đến nay, ông được bổ nhiệm vị trí Giám đốc trung tâm đào tạo sau đại học, Viện Toán học (2018-2020), Phó Viện Trưởng Viện Toán học (2020-2022).

Lĩnh vực nghiên cứu chính của PGS Đoàn Thái Sơn là lý thuyết phương trình vi phân và hệ động lực, lý thuyết xác suất. Cho đến nay, ông  đã công bố hơn 50 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín, hướng dẫn 03 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án, chủ nhiệm 02 nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 03 đề tài của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  quốc gia, và một số đề tài của các quỹ nghiên cứu có uy tín trên thế giới JSPS Postdoctoral Fellowships for Research in Japan, Marie Curie Individual Fellow, UK Global Challenges Research Fund.

 

Nguồn: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan