Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 9/2023

02/10/2023
Trong tháng 9 năm 2023, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, chi tiết:

Quyết định số 1198/QĐ-VHL ngày 22/6/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc bổ nhiệm lại ông Jean-Marc Lavest, Giáo sư, giữ chức Hiệu trưởng chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 31/8/2025.

GS. Jean-Marc Lavest sinh ngày 12/8/1964, được bổ nhiệm học hàm Giáo sư năm 2000.

 

 

Quyết định số 1595/QĐ-VHL ngày 08/8/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hùng Anh, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật giữ chức Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật từ ngày 01/9/2023.

TS. NCVC. Lê Hùng Anh sinh ngày 23/4/1975, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học năm 2012 tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 

Quyết định số 1646/QĐ-VHL ngày 11/8/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Trung Nam, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học từ ngày 01/9/2023.

TS. NCVC. Nguyễn Trung Nam sinh ngày 12/7/1976, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Miễn dịch học năm 2006 tại Trường Đại học Greifswald, Cộng hòa Liên bang Đức.

 

 

 

Nguồn tin: Ban Tổ chức – Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan