Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 8 năm 2022

14/09/2022
Trong tháng 8 năm 2022, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định bổ nhiệm lại với 01 cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc, chi tiết như sau:

Quyết định số 1158/QĐ-VHL ngày 06/7/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc bổ nhiệm lại TS.NCVC. Nguyễn Xuân Anh giữ chức Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu kể từ ngày 01/8/2022.

TS Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1968, hiện là Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật lý Thiên văn năm 1990 tại Đại học tổng hợp Kharkov (Ukraina); Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý Mặt trời và Hệ Mặt trời năm 2000 tại Viện Vật lý Vô tuyến và điện tử thuộc Viện Hàn lâm khoa học Ukraina. Từ đó đến nay, Ông tham gia công tác nghiên cứu và quản lý tại Viện Vật lý địa cầu, tham gia công tác đào tạo tại Học viện Khoa học và Công nghệ và một số cơ sở đào tạo khác.

Lĩnh vực khoa học công nghệ quan tâm hiện nay là Vật lý địa cầu và ứng dụng. Đến nay ông đã chủ nhiệm và tham gia 33 đề tài, nhiệm vụ, dự án nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong nước và quốc tế. 

 

Nguồn tin: Ban Tổ chức - cán bộ
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan