Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 7 năm 2022

08/08/2022

Căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với 07 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong tháng 7 năm 2022, chi tiết như sau:

1. Quyết định số 1122/QĐ-VHL ngày 30/6/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm TS. NCVC. Ngô Duy Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Điều khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ từ ngày 01/7/2022.

TS. NCVC. Ngô Duy Tân sinh ngày 28/9/1978, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa năm 2019 tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công  nghệ Việt Nam.

2. Quyết định số 1025/QĐ-VHL ngày 21/6/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc điều động và bổ nhiệm TS. NCVC. Nguyễn Lê Minh, Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính từ ngày 01/7/2022.

TS. NCVC. Nguyễn Lê Minh sinh ngày 13/9/1979, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Địa chấn năm 2012 tại Trường Đại học Quốc lập Đài Loan, Trung Quốc.

3. Quyết định số 1035/QĐ-VHL ngày 22/6/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Quang Trung giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ từ ngày 17/7/2022.

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Quang Trung sinh ngày 01/02/1979, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học và Sinh học nước năm 2007 tại Trường Đại học Poitiers, Pháp và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2016.

4. Quyết định số 1034/QĐ-VHL ngày 22/6/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ từ ngày 17/7/2022.

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Tiến Đạt sinh ngày 23/5/1976, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa dược năm 2008 tại Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2016.

5. Quyết định số 1036/QĐ-VHL ngày 22/6/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại PGS. TS. NCVCC. Đỗ Văn Mạnh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường từ ngày 01/7/2022.

PGS. TS. NCVCC. Đỗ Văn Mạnh sinh ngày 15/2/1978, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường năm 2012 tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, Trung Quốc và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2019.

6. Quyết định số 1168/QĐ-VHL ngày 07/7/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại GS. TS. NCVCC. Nguyễn Huy Hoàng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ Gen từ ngày 17/7/2022. 

GS. TS. NCVCC. Nguyễn Huy Hoàng sinh ngày 29/7/1973, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa sinh - Sinh học phân tử năm 2008 tại Trường Đại học Tổng hợp Saarland, CHLB Đức và được bổ nhiệm học hàm Giáo sư năm 2022.

7. Quyết định số 1169/QĐ-VHL ngày 07/7/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại PGS. TS. NCVCC. Lê Thị Thu Hiền giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ Gen từ ngày 17/7/2022.

PGS. TS. NCVCC. Lê Thị Thu Hiền sinh ngày 02/10/1973, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học năm 2003 tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2019.

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan