Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 7/2023

01/08/2023
Trong tháng 7 năm 2023, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm 02 lãnh đạo đơn vị trực thuộc chi tiết:

1. Quyết định số 1233/QĐ-VHL ngày 26/6/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Hải, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Phó Viện trưởng Viện Cơ học giữ chức Viện trưởng Viện Cơ học từ ngày 01/7/2023.

TS. NCVC. Trần Thanh Hải sinh ngày 18/7/1977, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Cơ học vật rắn năm 2012 tại Viện Cơ học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm).

 

 

2. Quyết định số 1234/QĐ-VHL ngày 26/6/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Thái Sơn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nghiên cứu viên cao cấp, Quyền Viện trưởng Viện Toán học giữ chức Viện trưởng Viện Toán học từ ngày 01/7/2023.

PGS. TSKH. NCVCC. Đoàn Thái Sơn sinh ngày 05/10/1984, được cấp bằng Tiến sĩ khoa học chuyên ngành Toán học năm 2016 tại Đại học Kĩ thuật Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2018.

 

 

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan