Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 11/2023

01/12/2023
Trong tháng 11 năm 2023, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm 01 lãnh đạo đơn vị trực thuộc chi tiết:

Quyết định số 2179/QĐ-VHL ngày 01/11/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm ông Hoàng Anh Sơn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu từ ngày 15/11/2023.

PGS. TS. NCVCC. Hoàng Anh Sơn sinh ngày 08/3/1973, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học, công nghệ gia công chất dẻo và compozit năm 2004 tại Học viện Hóa Tinh vi Matxcơva, Liên Bang Nga và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2015.

Nguồn tin: Ban Tổ chức- Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan