Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN tháng 4/2023

04/05/2023
Trong tháng 4/2023, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã có quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo 01 đơn vị trực thuộc chi tiết:

Quyết định số 468/QĐ-VHL ngày 31/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Anh Sơn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu từ ngày 15/4/2023.

PGS. TS. NCVCC. Hoàng Anh Sơn sinh ngày 08/03/1973, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học kỹ thuật năm 2005 tại Học viện Công nghệ hóa chất quốc gia Moscow, Liên bang Nga và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2015.

Nguồn: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra

Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan