Công nhận 405 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

12/04/2022
Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN), có 405 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2021. Trong đó, có 22 nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phiên họp lần thứ VIII của Hội đồng Giáo sư Nhà nước để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 do Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì với sự tham gia đầy đủ của 03 Phó Chủ tịch, 28 thành viên HĐGSNN là Chủ tịch của HĐGSNN ngành, liên ngành.

Hội đồng đã dành phần lớn thời gian thảo luận, trao đổi kỹ về thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín chuyên môn của các ứng viên, đặc biệt dành nhiều thời gian thảo luận trao đổi kỹ về các ứng viên có đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh của xã hội liên quan đến nội dung chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học của ứng viên. Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 405 ứng viên, trong đó 42 ứng viên GS, 363 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các HĐGS cơ sở cho đến thời điểm này là 77,0% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 56,8%, ứng viên PGS là 80,3%).

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 có 22 nhà khoa học đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Trong đó, có 5 nhà khoa học đạt chuẩn chức danh Giáo sư, 17 nhà khoa học đạt chuẩn chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Các nhà khoa học được công nhận chức danh Giáo sư

STT Họ và Tên Nơi làm việc
1 Chu Hoàng Hà Viện Công nghệ Sinh học
2 Nguyễn Đình Kiên Viện Cơ học
3 Phạm Việt Cường Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung
4 Nguyễn Huy Hoàng Viện Nghiên cứu hệ gen
5 Nguyễn Hoài Châu Viện Công nghệ môi trường


Các nhà khoa học được công nhận chức danh Phó Giáo sư

STT Họ và Tên Nơi làm việc
1 Nguyễn Việt Anh Viện Công nghệ thông tin
2 Nguyễn Trường Thắng Viện Công nghệ thông tin
3 Lê Thanh Sơn Viện Công nghệ môi trường
4 Trần Quốc Toàn Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
5 Nguyễn Thanh Tùng Viện hóa học
6 Đặng Thị Tuyết Anh Viện Hóa học
7 Trần Thị Phương Thảo Viện Hóa học
8 Nguyễn Văn Hà Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
9 Nguyễn Văn Long Viện Hải dương học
10 Phạm Thanh Lưu Viện Sinh học nhiệt đới
11 Nguyễn Đăng Tôn Viện Nghiên cứu hệ gen
12 Nguyễn Hải Hà Viện Nghiên cứu hệ gen
13 Nguyễn Thị Xuân Viện Nghiên cứu hệ gen
14 Nguyễn Tất Thắng Viện Toán học
15 Hoàng Thế Tuấn Viện Toán học
16 Vũ Đức Chính Viện Khoa học vật liệu
17 Phạm Hữu Thiện Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

 


Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan