Công nghệ sản xuất bán thanh trùng chế phẩm vi sinh vật Antiforhis phòng chống nấm bệnh cây

08/03/2010
Thiệt hại do bệnh nấm cây chiếm tới 80% tổng số thiệt hại bởi các bệnh cây trồng. Bệnh thối rễ và lở cổ rễ cây trồng do các nấm bệnh có nguồn gốc từ trong đất là những bệnh thường gặp ở nhiều cây trồng khác nhau ở Việt Nam và trên thế giới. Sự kháng thuốc của nấm bệnh cây ngày càng gia tăng, đến mức có loài trở nên trơ với hóa chất diệt nấm với liều lượng thường được sử dụng, đặc biệt đối với những loài nấm bệnh cây có nguồn gốc từ trong đất. Điều đó đòi hỏi người sản xuất không ngừng gia tăng hàm lượng thuốc; hậu quả làm gia tăng sự tồn dư trên sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến người sản xuất và người tiêu dùng, và làm ô nhiễm môi trường, kể cả nguồn nước ngầm. Do tình trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật cũng như phân bón hóa học thiếu kiểm soát trong một thời gian gian dài.

Trước thực trạng đó, người ta buộc phải tìm cách tiếp cận khác - biện pháp sinh học - nhằm góp phần hạn chế tối đa tác hại của nền nông nghiệp hóa chất.

Việt Nam đang ở giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với phương châm phát triển bền vững, trong đó có chiến lược thiết lập một nền nông nghiệp bền vững sinh thái. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, các nghiên cứu ứng dụng biện pháp sinh học trong phòng chống nấm bệnh cây cũng đã được triển khai. Nằm trong hướng nghiên cứu đó, chế phẩm Antiforhis là sản phẩm chính của Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giai đoạn 2003-2004 và 2006-2007. Đó là sản phẩm lên men xốp thanh trùng trên nền giá thể dinh dưỡng của một hỗn hợp các chủng vi khuẩn chọn lọc thuộc các nhóm Pseudomonas sinh huỳnh quang và Bacillus. Ngoài khả năng đối kháng mạnh và phân hủy sợi nấm bệnh cây Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani cũng như một số nấm bệnh cây khác có nguồn gốc từ trong đất, chúng còn có khả năng tác động lên cây trồng. Các thí nghiệm trong điều kiện in vivo đã chứng minh rằng, hiệu quả giảm bệnh thối rễ - lở cổ rễ của chế phẩm Antiforhis trên cây cà chua, cây cải bắp và cây dưa chuột có thể tương đương với thuốc hóa học Thiram và làm tăng năng suất thu hoạch từ 10% đến 40%, tùy theo cây trồng và thời vụ. Các thí nghiệm trên đồng ruộng ở Hà Nội, Hải Dương và Thái Bình đều cho thấy, việc tưới chế phẩm Antiforhis đều làm giảm tỷ lệ số cây trồng bị chết do bệnh thối rễ - lở cổ rễ và tăng năng suất thu hoạch đối với cây cà chua, ớt ngọt, dưa chuột, dưa lê quả xanh và dưa lê quả vàng so với phương thức canh tác bản địa. Việc tưới chế phẩm Antiforhis cũng mang lại hiệu quả kinh tế, từ hàng chục nghìn đến hơn triệu đồng Việt Nam trên một sào Bắc Bộ, tuỳ theo loại cây trồng.

Dự án sản xuất thử nghiệm chế phẩm Antiforhis bán thanh trùng với nội dung tìm cách giảm chi phí năng lượng và đầu tư thiết bị ban đầu là cách tiếp cận cần thiết để đáp ứng thực tiễn nông nghiệp - nông thôn Việt Nam hiện nay, đặc biệt đối với đa số nông dân ở Bắc Bộ và miền Trung. Dự án do Viện Công nghệ Sinh học chủ trì và TS. Nguyễn Ngọc Dũng làm chủ nhiệm, được thực hiện trong hai năm 2008 và 2009.

Đến nay, khi dự án đã hoàn thành, các nhà khoa học Viện Công nghệ Sinh học đã đưa ra quy trình kỹ thuật hoạt hoá và bảo quản giống sản xuất, thiết lập Quy trình sản xuất 50 kg/mẻ chế phẩm. Chế phẩm Antiforhis đã được khảo nghiệm trên cây dưa chuột, cây dưa lê, cây dưa hấu, cây cà chua và cây tiêu, cho kết quả giảm tỷ lệ số cây trồng bị chết do bệnh thối rễ - lở cổ rễ và làm tăng năng suất 5% - 30%, tùy theo cây trồng. Bên cạnh đó, một kết quả chưa từng được công bố là chế phẩm này còn có khả năng phục hồi cây tiêu bị bệnh vàng lá do F. oxysporum gây nên.

Vườn tiêu được tưới với chế phẩm AntiforhisVườn tiêu đối chứng


I: Cây cải bắp con được xử lý với nước
II: Cây cải bắp con được tưới với thuốc hóa học
III:Cây cải bắp con được tưới với dịch Antiforhis

Hiện nay, chế phẩm Antiforhis đã được cấp Chứng nhận sản phẩm hàng hóa và được Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép khảo nghiệm để cấp giấy phép lưu hành.

Nguồn tin: Viện Công nghệ Sinh học
Xử lý tin: Quỳnh TrangTags:
Tin liên quan