CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ SINH SẢN TRÊN BÒ

06/10/2023
Tác giả: Hoàng Nghĩa Sơn, Nguyễn Văn Hạnh

Giới thiệu sách

Trình bày chi tiết, đồng bộ từ lịch sử nghiên cứu, triển khai ứng dụng đến cập nhật trình độ hiện tại về thành tựu đạt được và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi bò thịt

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2019

Tác giả: Hoàng Nghĩa Sơn, Nguyễn Văn Hạnh

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 500 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 323

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan