Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Ban Lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao

10/01/2024
Thực hiện Nghị định 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hàn lâm đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Đề án hợp nhất các đơn vị, thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo... Việc hợp nhất Tổ chức bộ máy, Tổ chức đảng, công tác bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo và một số thủ tục hành chính trọng yếu đã hoàn thành để 2 đơn vị mới đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2024.
Ngày 29/12/2023, Viện Khoa học năng lượng và Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường, Quyết định thành lập Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.
Ngày 09/01/2024, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao, Quyết định thành lập Đảng bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao.
 

PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường

PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng hoa cảm ơn GS.TS. Trịnh Văn Tuyên - Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường và TS. Đoàn Văn Bình – Viện trưởng Viện Khoa học năng lượng

GS.TS. Trịnh Văn Tuyên và TS. Đoàn Văn Bình - Viện trưởng hai Viện tặng hoa các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường

PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao

Đồng chí Phạm Tuấn Huy - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm trao quyết định cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao

PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng hoa cảm ơn TS. Nguyễn Văn Thao -Tổng Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao

PGS.TS.. Nguyễn Tiến Đạt -Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao tặng hoa cảm ơn TS. Nguyễn Văn Thao - Tổng Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao

PGS. TS. NCVCC. Đỗ Văn Mạnh sinh ngày 15/02/1978, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường năm 2012 tại Đại học Quốc gia Đài Loan và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2019.
TS. CVCC. Nguyễn Trần Điện sinh ngày 23/12/1974, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Luật năm 2016 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
TS. NCVC. Nguyễn Thành Đồng sinh ngày 09/12/1973, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa phân tích năm 2008 tại Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc.
TS. NCVC. Nguyễn Quang Ninh sinh ngày 17/01/1983, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện năm 2016 tại Đại học Palermo, Italia.
TS. NCVC. Nguyễn Hoài Nam sinh ngày 15/12/1983, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học năm 2019 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
PGS. TS. Nguyễn Tiến Đạt sinh ngày 23/5/1976, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa dược năm 2008 tại Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2016.
TS. CVCC. Phạm Duy Súy sinh ngày 15/9/1964, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí năm 2023 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
TS. NCVC. Phan Ngọc Hồng sinh ngày 09/09/1983, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học vật liệu năm 2013 tại Đại học Paris VI, Cộng hòa Pháp.
TS. NCVC. Bùi Quang Minh sinh ngày 22/9/1976, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa môi trường năm 2009 tại Đại học Poitiers, Cộng hòa Pháp.
PGS. TS. NCVC. Hoàng Lê Tuấn Anh sinh ngày 10/11/1979, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa dược năm 2009 tại Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2019.

Vân Nga - Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan