Công bố Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3 và phiên họp thứ nhất của Ban chủ nhiệm Chương trình

23/11/2011
Ngày 20/10/2011 tại Viện KHCNVN đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3 và phiên họp thứ nhất của Ban chủ nhiệm Chương trình. Ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự và chủ trì phiên họp.

Mở đầu buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Minh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên – Bộ Khoa học và Công nghệ, công bố Quyết định số 2778/QĐ-BKHCN, ký ngày 9/9/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”, gọi tắt là Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3. Theo đó, Ban chủ nhiệm Chương trình gồm 7 thành viên và GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện KHCNVN làm Chủ nhiệm Chương trình.

Tiếp đó, phiên họp thứ nhất của Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3 đã diễn ra trong không khí khẩn trương và nghiêm túc. Theo báo cáo sơ bộ tình hình công việc chuẩn bị cho Chương trình Tây Nguyên 3 năm 2011 của TS. Nguyễn Đình Kỳ, Viện trưởng Viện Địa lý, Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3, cho đến nay Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đạt được một số kết quả cơ bản như:

  • Phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam hoàn thiện đề cương và khung Chương trình Tây Nguyên 3 và trình Bộ KHCN phê duyệt;
  • Tiếp nhận được trên 69 đề xuất đề tài khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, tài nguyên và môi trường, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong và ngoài Viện;
  • Thành lập hội đồng tư vấn xác định được 21 đề xuất nhiệm vụ trình Bộ KHCN và được Bộ cho phép 19 nhiệm vụ xây dựng đề cương. Thành lập 19 hội đồng thẩm định nội dung tài chính của 19 nhiệm vụ trên.
  • Song song với việc tuyển chọn các nhiệm vụ cho Chương trình Tây Nguyên 3 năm 2011, Viện KHCNVN thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng chuyên đề tổng quan các nghiên cứu về Tây Nguyên; Xây dựng cơ sở dữ liệu hiện tại ở Tây Nguyên về tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai ở Tây Nguyên; Xây dựng website Chương trình; xây dựng quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Chương trình…

Phát biểu tại buổi họp, ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chúc mừng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3 mới được bổ nhiệm. Ông Lê Đình Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Tây Nguyên có một vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, cho nên nghiên cứu khoa học - công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng cho Tây Nguyên là một nhiệm vụ cần thiết. Chương trình Tây Nguyên 3 là một nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tiếp nối từ Chương trình Tây Nguyên 1 và 2 do Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, ban, ngành liên quan thực hiện.

Ông Lê Đình Tiến khẳng định, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ mong muốn các nhà khoa học tập trung trí tuệ, chủ động bám sát được nhu cầu thực tế tại địa phương từ đó xác định đúng các nhiệm vụ nghiên cứu, quản lý các quá trình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu một cách khoa học và nghiệm thu theo đúng tiến độ, cuối cùng là đưa được các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3, GS. Châu Văn Minh khẳng định sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giành thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho Tây Nguyên.

Tin và Ảnh: Minh Tâm.Tags:
Tin liên quan