Chuyển đổi số: Tuyên truyền văn bản Hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

23/03/2022

Để thúc đẩy, hỗ trợ và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi số có những bước đột phá trong năm 2022, ngày 06/03/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 797/BTTTT-THH hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022.

Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giới thiệu Văn bản số 797/BTTTT-THH (Chi tiết xem tại đây).

 

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan