Chương trình tài trợ nghiên cứu về Covid-19 của Chính phủ Anh

26/05/2020
Chính phủ Anh hiện đang triển khai 2 chương trình tài trợ nghiên cứu về Covid-19 cho các nước đang phát triển, cụ thể như sau:

1. Chương trình nghiên cứu ứng phó nhanh với Covid-19 do Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn (UKRI GCRF)/Quỹ Newton tài trợ
Hạn nộp hồ sơ: không giới hạn
Chi tiết và nộp hồ sơ tại: https://www.ukri.org/funding/funding-opportunities/ukri-gcrf-newton-fund-agile-response-call-to-address-covid-19/
2. Chương trình nỗ lực toàn cầu chống Covid-19 trong lĩnh vực y tế của Viện nghiên cứu y tế quốc gia Anh (NIHR)
Hạn nộp hồ sơ: vòng 1: 22/6/2020; vòng 2: 10/8/2020; vòng 3: 28/9/2020
Chi tiết và nộp hồ sơ tại: https://www.nihr.ac.uk/documents/global-effort-on-covid-19-geco-health-research-call-specification/24832#Eligibility

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan