Chương trình Tài trợ hợp tác đổi mới lần 2 của Văn phòng Chương trình Đổi mới Úc 4

18/02/2020
Văn phòng Chương trình Đổi mới Úc 4, CSIRO, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội thông báo về Chương trình Tài trợ hợp tác đổi mới lần 2, nhằm cung cấp tài chính cho các hoạt động hợp tác Việt - Úc hiện tại mà nó hướng tới những thách thức và cơ hội mới xuất hiện trong bất kỳ lĩnh vực nào của hệ thống đổi mới của Việt Nam.

Tiêu đề của Chương trình là “Mở rộng hợp tác đổi mới Việt –Úc hiện tại” với khoản tiền tài trợ từ AUD 100.000 đến AUD 1.000,000, sẽ được trao trên cơ sở cạnh tranh cho các hợp tác Việt – Úc hiện có.

Chủ đề tài trợ (grant topics) không hạn chế nhưng những chủ đề phù hợp với các nhu cầu phát triển của Việt Nam, thế mạnh cạnh tranh của Úc và những nhóm công việc thuộc chương trình đổi mới Úc 4 khác sẽ được xem xét ưu tiên.

Đề nghị truy cập đường link sau để xem hướng dẫn chi tiết về Chương trình 

https://research.csiro.au/aus4innovation/ddownload=713, 
https://research.csiro.au/aus4innovation/grants/, 
https://csiro.smartygrants.com.au/ 
hoặc liên hệ với văn phòng chương trình tại aus4innovation@csiro.au.

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý thông tin: Mai LanTags:
Tin liên quan