Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và vùng Wallonie – Bruxelles giai đoạn 2013-2015

31/05/2012
Phái đoàn Wallonie – Bruxelles tại Việt Nam có thư thông báo việc chuẩn bị Kỳ họp lần thứ 8 Uỷ ban hỗn hợp giữa Việt Nam và vùng Wallonie – Bruxelles, giai đoạn 2013-2015, vào tháng 11/2012. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để các đơn vị được biết và gửi đề xuất dự án đến Ban Hợp tác quốc tế trước ngày 10/7/2012.

Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên:

  • Khoa học đời sống,
  • Cơ khí,
  • Vận tải – Hậu cần,
  • Nông lương,
  • Môi trường và công nghệ xanh,
  • Hàng không, vũ trụ.

Mọi chi tiết xin truy cập trang Web www.vast.ac.vn hoặc liên hệ với CVC. Vũ Thị Thuận, Ban Hợp tác quốc tế, Tel. 04.37911259 hoặc 0904136927.

Kính mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị ./.

Download mẫu đề xuất dự án tiếng Anhtiếng Việt

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Bích Diêp

Tags:
Tin liên quan