Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2015 của Chính phủ Úc

13/05/2014
Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Úc có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Úc.

Các chương trình học bổng niên khóa 2015:

  • Chương trình học bổng sau Đại học (Endeavour Postgraduate Awards)
  • Chương trình học bổng Đào tạo dạy nghề (Endeavour Vocational Education and Traning Awards)
  • Chương trình học bổng Nghiên cứu ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)
  • Chương trình học bổng dành cho các nhà Quản lý (Endeavour Executive Awards)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/4-30/6/2014

Phương thức nộp hồ sơ: Trực tuyến

Thông tin chi tiết xin truy cập website: https://aei.gov.au/Scholarships-and-Fellowships hoặc liên hệ số điện thoại 04-37740 138; 04-37740 139.

(Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng trong tài liệu gửi kèm).

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để các cán bộ biết và nộp hồ sơ ứng tuyển./.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Bích DiệpTags:
Tin liên quan