Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Úc niên khóa 2017 tiến hành nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

13/05/2016
Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Úc niên khóa 2017 tiến hành nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Úc có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho ứng viên nhận được học bổng có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Úc.

Hồ sơ ứng tuyển nộp trực tuyến trước ngày 30/6/2016.

Thông tin chi tiết tham khảo tại:

http://internationaleducation.gov.au/endeavour

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Mai Lan Tags:
Tin liên quan