Chương trình hành động của Viện Hàn lâm KHCNVN về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

14/06/2023
Ngày 13/6/2023 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra Quyết định số 1036/QĐ-VHL về việc Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đông Nam Bộ là một vùng kinh tế phát triển nhất của Việt Nam có 06 đơn vị hành chính gồm TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Đây là khu vực có vị trí địa lý thuận lợi - giao điểm các khu vực sinh thái đặc thù có nguồn nguyên liệu lớn như Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, nơi có nguồn tài nguyên nông, lâm, ngư nghiệp dồi dào, còn Đồng bằng sông Cửu Long thì được biết đến như là vùng trồng cây lương thực lớn của cả nước, với sản lượng luôn đi đầu và phía Đông giáp biển, có khả năng khai thác một cách triệt để những nguồn lợi mà biển cả mang lại như là du lịch biển, giao thông biển, khai thác tài nguyên biển,... Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng Đông Nam Bộ là nơi kinh tế phát triển cả về công nghiệp, nông nghiệp hay về du lịch.

Để thực sự phát triển bền vững khu vực phát triển năng động nhất Việt Nam hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để đạt được các mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 23/11/2022, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 154/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, với mục tiêu phát triển đến năm 2045 “Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu tư của khu vực và thế giới; kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; có chất lượng cuộc sống cao, có trình độ y tế, giáo dục đứng đầu nhóm khu vực Đông Nam Á”.

Theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (theo Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ), Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 và trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của các đơn vị, cá nhân trực thuộc đã thực hiện, Viện Hàn lâm đã ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hiệu quả, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Mục đích và yêu cầu của Chương trình hành động gồm:

1. Việc ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Viện Hàn lâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ được xây dựng trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu nêu trong Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm xây dựng và phát triển Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực; phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; có chất lượng cuộc sống cao, có trình độ y tế, giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

2. Chương trình hành động nhằm từng bước ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản của Viện Hàn lâm thực hiện, chú trọng đến các nghiên cứu đã được triển khai trên địa bàn các tỉnh vùng Đông Nam Bộ để đẩy mạnh liên kết nội vùng và liên vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

3. Phấn đấu đạt các mục tiêu nhằm đảm bảo các chỉ tiêu đặt ra của Nghị quyết số 154/NQ-CP với các nhiệm vụ phát triển kinh tế vùng nhanh, xã hội ổn định và môi trường bền vững:  

  • Thúc đẩy hợp tác KH&CN với UBND TP. Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đề án “Nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ” và “Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực ASEAN trong một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phối hợp thực hiện;
  • Tham gia chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án “Hình thành và đẩy mạnh phát triển trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phối hợp thực hiện;
  • Tham gia chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác “Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và sông Sài Gòn” và “Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các khu di sản thiên nhiên vùng Đông Nam Bộ (các khu dự trữ sinh quyển, rừng ngập mặn, rừng đặc dụng, vườn quốc gia Cần Giờ, Bù Gia Mập, Côn Đảo, Cát Tiên, Lò Gò - Xa Mát)”;
  • Tham gia chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong xây dựng Đề án “Hình thành trung tâm dữ liệu vùng để phục vụ phát triển các trung tâm tài chính, đáp ứng nhu cầu của khu vực và quốc tế” và “Xây dựng vùng động lực công nghiệp công nghệ thông tin, thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, các sản phẩm Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phối hợp thực hiện.

Xem thông tin chi tiết về Chương trình hành động của Viện Hàn lâm KHCNVN theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị tại đây.

Minh Tâm


 

 

 

 Tags:
Tin liên quan