Chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ và cấp học bổng của Chính phủ Trung Quốc (MOFCOM Scholarship) năm 2022

25/10/2021
Chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ và cấp học bổng của Chính phủ Trung Quốc (MOFCOM Scholarship) dành cho các nước đang phát triển được tổ chức trong năm 2022 như sau:
  • Hình thức đào tạo: MOFCOM Scholarship-University Program (Dự án do các trường đại học trực tiếp chiêu sinh) và MOFCOM Scholarship-CSC Program (dự án do Ủy ban nhà nước về quản lý quỹ lưu học sinh phụ trách).
  • Thời gian: 1-2 năm (Chương trình đào tạo Thạc sĩ), 3 năm (Chương trình đào tạo Tiến sĩ), tại Trung Quốc.
  • Hình thức nộp hồ sơ: Công văn của đơn vị kèm hồ sơ ứng viên về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chậm nhất 17.00  ngày 27/10/2021 để thông báo với phía Trung Quốc; Đồng thời ứng viên đăng ký trực tuyến trước ngày 16/11/2021 qua website: www.campuschina.org.
Xem chi tiết Chương trình và Hướng dẫn của Đại sứ quán Trung Quốc tại đây
 
Thông tin vui lòng liên hệ chị Trần Ngọc Huế, Chuyên viên Ban Hợp tác quốc tế, điện thoại: 028.3756.4333/ máy lẻ 1135 hoặc email: tnhue@vast.vn.
Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan