Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

22/06/2022
Trong hai ngày 16-17/6/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự và chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc có đồng chí Chu Thị Hoài Thu, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng.

Đảng bộ Văn phòng có 03 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ 1 gồm đảng viên của Phòng Hành chính-Lưu trữ, Phòng Tổng hợp-Pháp chế và Phòng Kế toán; Chi bộ 2 gồm đảng viên của Phòng An toàn-Quy hoạch-Cơ điện, Phòng Bảo vệ và Ban quản lý Dự án Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Chi bộ 3 gồm đảng viên của Phòng Quản trị và Trạm Y tế.

Đảng bộ Văn phòng đã chọn Đại hội Chi bộ 2 là đại hội điểm. Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 là sự kiện chính trị quan trọng để các chi bộ nhìn nhận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, các chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ và Lãnh đạo Văn phòng. 100% đảng viên đều có ý thức chấp hành tốt Điều lệ Đảng, đoàn kết, nêu cao tinh thần gương mẫu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội của 03 chi bộ đã lựa chọn, bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Các cuộc bầu cử đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định, kết quả bầu cử phản ánh được bản lĩnh chính trị của đảng viên, tinh thần tập trung dân chủ cao; sự tín nhiệm đạt được thể hiện đúng uy tín của cán bộ. Đại hội cũng đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và kết thúc thành công tốt đẹp.

Chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Tặng hoa cảm ơn các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 không tái cử

Đại hội Chi bộ 2 chụp ảnh lưu niệm

Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội Chi bộ 1 chụp ảnh lưu niệm

Chi ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Tặng hoa đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 không tái cử

Đại hội Chi bộ 3 chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan