Cảnh báo về tình trạng sử dụng tên, hình ảnh, lô-gô Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để quảng cáo, in lên nhãn sản phẩm

07/07/2020
Thời gian vừa qua một số đơn vị sử dụng tên, hình ảnh, lô-gô, video của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) để quảng cáo sản phẩm, in lên nhãn sản phẩm không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến uy tín của Viện Hàn lâm KHCNVN và gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Thực tế các dạng thông tin nói trên không rõ ràng, không rõ sản phẩm là của đơn vị nào dưới sự quản lý của Viện Hàn lâm KHCNVN. Việc phải bố trí thời gian xử lý, giải quyết những nội dung nêu trên ảnh hưởng đến việc tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm KHCNVN và của các đơn vị trực thuộc, nhà khoa học.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định các thông tin của Viện Hàn lâm KHCNVN chỉ được đăng tải trên website chính thức tại địa chỉ: www.vast.gov.vn. Viện Hàn lâm KHCNVN không chịu trách nhiệm về mọi thông tin quảng cáo sản phẩm trên các trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang web không do Viện Hàn lâm KHCNVN quản lý, cũng như các cá nhân, tổ chức mạo danh Viện Hàn lâm KHCNVN.

Về nội dung này Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đã có thông báo ngày 22/6/2018 tại trang web của Viện http://vast.gov.vn; Công văn số 1340/VHL-UDTKCN về việc tuyên truyền giới thiệu sản phẩm công nghệ mang tên Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam ngày 28/6/2018; và công văn số 279/VHL-UDTKCN về việc sử dụng tên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 21/2/2020, trong đó quy định rõ việc sử dụng tên để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm cần phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, tên đơn vị nghiên cứu, địa chỉ liên lạc của tổ chức, cá nhân và có trách nhiệm trả lời các câu hỏi về sản phẩm. Các vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Để tránh những việc tương tự xảy ra trong tương lai, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và các quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN trong việc: triển khai nghiên cứu; thử ngiệm; hợp đồng; dịch vụ; hợp tác; thỏa thuận; chuyển giao… khoa học và công nghệ với các đối tác.

Viện Hàn lâm KHCNVN thông báo để các đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan nắm thông tin, triển khai, điều hành công việc.

Tải toàn văn các Công văn số 1340/VHL-UDTKCN và Công văn số 279/VHL-UDTKCN tại đường link dưới đây:

-  Công văn số 1340/VHL-UDTKCN về việc tuyên truyền giới thiệu sản phẩm công nghệ mang tên Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

-  Công văn số 279/VHL-UDTKCN về việc sử dụng tên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nguồn tin: BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ


Tags:
Tin liên quan