Các quyết định trong công tác tổ chức – cán bộ của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 07/2021

10/08/2021
Trong tháng 7 , Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ như sau:

-    Quyết định số 1256/QĐ-VHL ngày 09/7/2021 về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Tiếng Việt Viện Hàn lâm KHCNVN. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

-    Quyết định số 1257/QĐ-VHL ngày 09/7/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

-    Quyết định số 1268/QĐ-VHL ngày 14/7/2021 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Quốc Cường, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Địa chất. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2021. 

-    Quyết định số 1269/QĐ-VHL ngày 14/7/2021 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Vũ Thị Minh Nguyệt, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Địa chất. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2021. 

-    Quyết định số 1280/QĐ-VHL ngày 15/7/2021 về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

-    Quyết định số 1299/QĐ-VHL ngày 20/7/2021 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Vũ Giang, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021. 

-    Quyết định số 1330/QĐ-VHL ngày 27/7/2021 về việc ông Etienne Saur thôi giữ chức Hiệu trưởng chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do kết thúc nhiệm kỳ theo phía Pháp. Quyết định có hiệu lực kể từ 01/8/2021.

-    Quyết định số 1331/QĐ-VHL ngày 27/7/2021 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Hoàng Hiệp, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, giữ chức Giám đốc Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học trực thuộc Viện Toán học. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2021. 

-    Quyết định số 1332/QĐ-VHL ngày 27/7/2021 về việc bổ nhiệm ông Jean-Marc Lavest, Giáo sư, giữ chức Hiệu trưởng chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/8/2023. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021. 

-    Quyết định số 1335/QĐ-VHL ngày 28/7/2021 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Kiên, Giáo sư, Tiến sĩ, giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Vietnam Journal of Mechanics (Tạp chí Cơ học). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan