Các hợp chất thiên nhiên từ một số cây cỏ Việt Nam

21/01/2013
Tác giả: Trần Văn Sung, Trịnh Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Khổ: 16x24cm. Số trang: 300tr.

MỤC LỤC

     Phần A: Tổng quan
         Tình hình nghiên cứu hoá thực vật ở Việt Nam
         Xu hướng trong nghiên cứu và phát triển các hợp chất thiên nhiên trên thế giới
         Tổng quan về hoá học và hoạt tính sinh học một số lớp chất thiên nhiên

     Phần B: Kết quả nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên từ một số cây cỏ Việt Nam
         Chương I: Họ Búi lửa
         Chương II: Họ Lam quýt Rutaceae
         Chương III: Họ mõm chó - Scrophulariaceae
         Chương IV: Họ long não - Lauraceae
         Chương V: Họ na - Annonaceae
         Chương VI: Họ ngũ gia bì - Araliaceae

 

Nguồn: Nhà xuất bàn Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan