Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022

13/04/2022
Triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", sáng ngày 06/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức “Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022” cho hơn 800 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên cả nước bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Tin học và Tính toán - đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của Viện tham dự Chương trình bồi dưỡng, tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và trực tiếp truyền đạt các nội dung tại chương trình. 

Các cán bộ Trung tâm Tin học và Tính toán tại điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia Chương trình bồi dưỡng

Tại chương trình, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết công tác xây dựng nghị quyết của cấp ủy, chương trình, kế hoạch hành động của chính quyền về chuyển đổi số; khung chương trình Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; bảo đảm an toàn an ninh mạng; triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số; hướng dẫn sử dụng nền tảng số quốc gia cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng vừa mang tính trung hạn, vừa mang tính ưu tiên triển khai trong năm 2022.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trên cả nước

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất và được giải đáp, làm rõ các ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc bổ sung các nội dung đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước, nhất là cấp xã; hướng dẫn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu, thanh toán không dùng tiền mặt…

 

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến

Chương trình tập huấn nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương nắm bắt kịp thời các định hướng và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số trong năm 2022 để tham mưu tổ chức triển khai tại cơ quan, địa phương mình.

Tác giả: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan