Bộ sưu tập mẫu cổ sinh Việt Nam

29/10/2021
Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu cổ sinh Việt Nam”, mã số BSTMV. 28/15-18 đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc vào ngày 22/10/2021.

Dự án thành phần (DATP) do ThS. Doãn Đình Hùng làm chủ nhiệm, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là cơ quan chủ trì với các mục tiêu: Xây dựng được Bộ mẫu vật cổ sinh Việt Nam, phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Đây cũng là Bộ sưu tập mẫu cổ sinh lớn nhất và đầy đủ nhất hiện tại ở Việt Nam. Bộ mẫu phong phú và đa dạng các hóa thạch đại diện cho các địa tầng từ Cambri đến Đệ tứ trên lãnh thổ Việt Nam, gồm mẫu hóa thạch Tay cuộn, Bọ ba thùy, Bút đá, Hai mảnh vỏ, Vỏ cứng, Vỏ nón, Huệ biển, Chân bụng, Chân đầu, San hô, Lỗ tầng, Trùng lỗ, Động vật dạng rêu, Bọt biển, Dạng sợi, Cá cổ, Cá sấu, Bọ cạp, Rùa, Thú ăn than, Thực vật, Bào tử và Phấn hoa, Khuê tảo, Stromatolit, Dấu vết hoạt động sinh vật, Động vật có vú….

DATP thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 đã thu thập được 5364 mẫu hóa thạch các loại, trong đó có 1279 mẫu/tiêu bản trưng bày và 4085 mẫu/tiêu bản nghiên cứu vào Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia. Bộ mẫu góp phần làm phong phú, đa dạng mẫu vật trưng bày cho mảng địa chất, cổ sinh nói riêng và Bảo tàng nói chung. DATP cũng đã gia công 1250 lát mỏng cổ sinh và thạch học, 650 kết quả phân tích Silicat, 180 kết quả phân tích vi cổ sinh, 120 kết quả phân tích bào tử phấn hoa và 350 kết quả phân tích hiển vi điện tử quét làm cơ sở cho việc nghiên cứu, định loại mẫu.

a. Bút đá Desmograptus sp.; b. c. Huệ biển Pentacrinoidea tuổi Ordovic sớm thu được ở xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng thu được ở Bản Chương, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Hóa thạch hệ tầng Phú Ngữ (O3 pn) thu được ở Nà Dăm, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. a. Tay cuộn Paralenorthis sp.; b. Tay cuộn Pionodema opima; c. Dictyonema

Bên cạnh đó, DATP đã công bố 10 bài báo trên tạp chí quốc tế trong đó có 09 bài thuộc hệ thống ISI, 01 bài báo đã đăng trên tạp chí trong nước, 02 bài đăng trong hội nghị, hội thảo. Xuất bản 01 cuốn sách chuyên khảo “CATALOGUE OF THE FOSSILS HELD IN THE VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF NATURE” - Volume 1 “Stratigraphy and fossils of the Cambrian, Ordovician, Silurian periods”. Hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ khoa học chuyên ngành cổ sinh.

Bộ sưu tập mẫu vật đa dạng, phong phú và đủ tiêu chuẩn trưng bày với các hóa thạch đại diện cho các địa tầng từ Cambri đến Đệ tứ trên lãnh thổ Việt Nam góp phần quan trọng trong công cuộc sưu tầm, thu thập bảo vệ các hóa thạch đang có nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Đây là bộ tư liệu quý trong việc nghiên cứu lịch sử phát triển sự sống, lịch sử địa chất của Việt Nam.

Bộ sưu tập mẫu vật đáp ứng nhu cầu mở rộng khối trưng bày về lịch sử sự sống trong thời gian sắp tới theo định hướng và kế hoạch mở rộng quy mô của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Góp phần làm phong phú bộ sưu tập mẫu vật và mẫu vật trưng bày cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và các Bảo tàng thành viên trong Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Góp phần làm giàu cơ sở dự liệu khoa học đặc biệt có những phát hiện mới lần đầu tiên được tìm thấy ở Việt Nam và góp phần trực tiếp nâng cao năng lực nghiên cứu cho các nhà khoa học tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Hoá thạch Bọ ba thuỳ hệ tầng Đại Giang (S3-4 dg) Cam Lộ, Quảng Bình

Hóa thạch Bọt biển Hệ tầng Hớn Quản (P3 hq) xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Hóa thạch Cúc đá Hệ tầng Đrây Linh (J1 dl) thu thập được ở huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Hóa thạch trong Hệ tầng Na Dương (E2 nd) thu được ở mỏ than Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. A-Hóa thạch đầu cá sấu; B. Hóa thạch Rùa; C-D. Gỗ hóa thạch

Hóa thạch động vật có vú lòng sông Thương

Nguồn tin: Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan