Bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và hải đảo miền Bắc Việt Nam

19/07/2021
Bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản đại diện cho vùng biển và hải đảo miền Bắc Việt Nam được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 trên phạm vi vùng biển từ Móng Cái đến mũi Hải Vân và các đảo; đây là sản phẩm của Dự án thành phần mã số BSTMV.25/15-18 do GS. TS. Trần Đức Thạnh, Viện Tài nguyên và Môi trường biển làm chủ nhiệm.

Dự án thành phần (DATP) đã thu được 7 mẫu đá magma, 23 mẫu đá trầm tích và biến chất, 5 mẫu trầm tích bở rời và thạch nhũ hang động, 15 mẫu trầm tích biển bở rời, 14 mẫu khoáng sản, 4 mẫu khoáng vật. Tổng số 68 mẫu với tổng số 936 tiêu bản, mỗi mẫu số lượng từ 5 đến 15 tiêu bản. Các mẫu của DATP được đánh số mã ký hiệu, phân tích và định danh, hiện được bảo quản ở Viện Tài nguyên và Môi trường biển, chờ chuyển giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Bazan (BSTMV25.MG.07), đảo Cồn Cỏ. Mẫu thu và vết lộ đá ngoài thực địa

Cát kết thể tường (BSTMV25.TC.25), đảo Bạch Long Vĩ. Mẫu thu và vết lộ đá ngoài thực địa

Bùn sét bột, độ sâu 71m, nam Vịnh Bắc Bộ (BSTMV25.TB.13). Mẫu thu và hình ảnh thu mẫu

Nơi để các mẫu thu được

DATP được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 đã đạt được các kết quả như sau: Bộ sưu tập 68 mẫu thu được cùng với kết quả phân tích phục vụ định danh mẫu góp phần bổ sung thông tin về đặc điểm địa chất, khoáng sản ở vùng biển miền Bắc, là minh chứng cho giá trị đa dạng địa chất ở vùng biển và các đảo phía Bắc Việt Nam. Các mẫu thu được trên vùng biển phía Bắc là cơ sở ban đầu để lựa chọn trưng bày tại bảo tàng phục vụ công tác thăm xem, tuyên truyền đối với cộng đồng. Bộ mẫu thu được là tư liệu vật chất phục vụ cho các nghiên cứu tiếp sau này về thạch học, khoáng sản và khoáng vật vùng biển đảo phía Bắc. Bộ tư liệu mẫu về lâu dài còn có giá trị khẳng định và minh chứng cho chủ quyền quốc gia trên vùng  biển  đảo phía Bắc Việt Nam.

DATP đã góp phần nâng cao năng lực cho cơ quan chủ trì về kỹ năng, phương pháp khảo sát và nghiên cứu địa chất, địa môi trường ở vùng biển và hải đảo miền Bắc. DATP đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước nghiệm thu, đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn và xếp loại Đạt.

Nguồn tin: Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan