Bộ Ngoại giao Anh thông báo nhận hồ sơ đợt 2 chương trình tài trợ nghiên cứu hành động về Phục hồi môi trường (REDAA)

23/05/2024
Bộ Ngoại giao Anh trân trọng thông báo nhận hồ sơ đợt 2 chương trình tài trợ nghiên cứu hành động về Phục hồi môi trường (REDAA).

Chương trình yêu cầu nhóm nghiên cứu bao gồm ít nhất một tổ chức nghiên cứu + một tổ chức phi chính phủ.

Chủ đề nghiên cứu: Khu vực Đông Nam Á: Mountain or peri-urban or coastal lands, including mangroves

Mức tài trợ: £1M-£1.5M

Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2024

Chi tiết về chương trình: vui lòng xem tại Grant call: scaling up locally led restoration | REDAA

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan