Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 19/6/2020-19/7/2020

22/07/2020

Bản tin số: 143/2020
Ngày: 22/7/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tags:
Tin liên quan