Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 5/6/2020 đến 5/7/2020

10/07/2020

Bản tin số: 142/2020
Ngày: 08/7/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan