Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 5/3/2020 đến 5/4/2020

06/04/2020

 

Bản tin số: 136/2020
Ngày: 08/4/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan