Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 3/9/2021 đến 3/10/2021

07/10/2021

 

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan