Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 27/8/2020 đến 27/9/2020

01/10/2020

Bản tin số: 147/2020
Ngày: 30/9/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan