Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 21/5/2020-21/6/2020

23/06/2020

Bản tin số: 141/2020
Ngày: 24/6/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan