Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 21/4/2017 đến 21/5/2017

26/05/2017

bantinso73 - Copy

so73 - Copy

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan