Bản Tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 21/10/2021 đến 21/11/2021

28/12/2021

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan